Jestem adwokatem, rzecznikiem ds. europejskich znaków towarowych, i pracownikiem naukowym Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ .
Na co dzień wytrwale zmagam się
z nieoczywistym pięknem
i ułomnościami prawa własności intelektualnej, zwłaszcza
z jak najbardziej sprawnym przekładaniem go na praktykę działania studiów filmowych, producentów gier wideo, agencji reklamowych, grafików i projektantów form przemysłowych.
Poza tym zajmuję się prawem kontraktowym, nowoczesnych technologii, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony danych osobowych. Swoimi doświadczeniami dzielę się na konferencjach i szkoleniach. Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskałem stopień doktora nauk prawnych ze specjalizacją prawo własności intelektualnej. Jestem arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz członkiem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.