Właściciel bloga i administrator danych

Właścicielem bloga videogameslegal.pl (Blog) jest Marcin Balicki kancelaria adwokacka (adres: Józefitów 11/8, 30-039 Kraków). Właściciel bloga jest jednocześnie administratorem danych osobowych użytkowników Bloga (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą wskazanego wyżej adresu fizycznego, poprzez adres e-mail balicki@videogameslegal.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Blogu.

Dane osobowe oraz ich przetwarzanie

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii (Dane osobowe). Daną osobową użytkownika Bloga może być np. jego adres e-mail.

Dane osobowe użytkowników Bloga są przetwarzane przez Administratora zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO). Administrator przetwarza Dane osobowe stosując odpowiednie, techniczne i organizacyjne, środki bezpieczeństwa.

Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych użytkowników

Formularz kontaktowy

Za pomocą formularza kontaktowego na Blogu możliwy jest kontakt z Administratorem np. przesłanie pytania do Administratora. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do zidentyfikowania użytkownika Bloga (autora wiadomości) a następnie nawiązania z nim kontaktu przez Administratora np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi wiadomości, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi wiadomości.

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji użytkownika Bloga oraz obsługi wiadomości przesłanej przez formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Komentarze

Użytkownik Bloga ma możliwość zamieszczania komentarzy na Blogu. Skorzystanie z formularza komentarza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do zidentyfikowania użytkownika Bloga (autora komentarza) oraz zarządzania przez Administratora komentarzami użytkownika, w tym ich publikowania oraz usuwania.

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji użytkownika Bloga (autora komentarza) oraz obsługi komentarza przesłanego przez formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowe dane podawane przez użytkowników Bloga

Przekazanie Administratorowi przez użytkownika Bloga innych danych osobowych niż wymagane do obsługi formularza kontaktowego lub komentarza – np. w celu ułatwienia kontaktu z użytkownikiem Bloga – jest dobrowolne. Przetwarzanie takich danych odbywa się po uprzednim wyrażeniu przez użytkownika Bloga zgody na przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych w celu kontaktu z użytkownikiem Bloga (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prawa użytkowników Bloga

Użytkownicy, których dane są przetwarzane przez Administratora mogą, w zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO, wykonywać prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych (w przypadku, gdyby były one przez Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, zaś podstawą przetwarzania jest zgoda lub dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy), a także prawo do sprzeciwu i do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik może w każdym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontaktując się z Administratorem poprzez e-mail balicki@videogameslegal.pl. Po wycofaniu przez użytkownika zgody jego dane będą przetwarzane jedynie w celu ich usunięcia. Wycofania zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzane Dane osobowe użytkowników tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe użytkowników Bloga mogą być ujawniane pracownikom i współpracownikom Administratora, a także zewnętrznym podmiotom wspierającym działalność Administratora, w szczególności zapewniającym obsługę informatyczną, marketingową lub księgową Administratora. Administrator zastrzega sobie również prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkowników Bloga właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Informacja dotycząca plików cookies

W związku funkcjonowaniem Bloga automatycznie przetwarzane są informacje zawarte w tzw. plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Bloga i przeznaczone są do korzystania z Bloga. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz typ przeglądarki i systemu operacyjnego.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika Bloga oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator – Marcin Balicki kancelaria adwokacka, Józefitów 11/8, 30-039 Kraków.

W ramach Bloga stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • wydajnościowe cookies – umożliwiające zbieranie informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Bloga;
  • funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników Bloga (takie jak język lub region, w którym użytkowni Bloga przebywa). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Bloga, które można edytować;
  • niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Bloga.

Na Blogu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Sesyjne” pliki są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika Bloga, aż do czasu wylogowania, opuszczenia Bloga lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika Bloga przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika Bloga, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych ani nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika Bloga.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na urządzeniu użytkownika Bloga wyraża on za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może zrezygnować z cookies lub usunąć je, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Blogu.

Dane zbierane w związku z korzystaniem użytkownika z Bloga wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Bloga, w celach statystycznych (np. badania popularności poszczególnych postów) oraz w celu optymalizacji korzystania z Bloga przez użytkowników.

Google Analytics

Administrator korzysta z usługi Google Analytics – sytemu analityki internetowej dostarczanego przez Google Inc. z adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W celu zbierania danych o odwiedzinach i zachowanych użytkownika w serwisie usługa Google Analytics zapisuje i odczytuje pliki cookies. Na tej podstawie zbierane są anonimowe dane o geograficznej lokalizacji urządzenia użytkownika, dostawcy usług dostępu do sieci, z których korzysta użytkownik Bloga, systemie operacyjnym, przeglądarce, czasie trwania odwiedzin, odwiedzanych stronach i ewentualnych ponownej wizycie w serwisie. Więcej informacji na temat zasad, na jakich usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć w tym miejscu – https://www.google.com/analytics/.

Disqus

Administrator korzysta również z wtyczki Disqus zapewniającej system komentarzy do postów na Blogu dostarczanego przez Disqus Inc. z adresem: 301 Howard St, Suite 300 San Francisco, CA 94105. Oprócz informacji podawanych przez użytkownika w formularzu Disqus pobiera także adres IP oraz informacje dotyczące używanej przeglądarki i systemu operacyjnego. Więcej informacji na temat zasad, na jakich usługa ta zbiera i przetwarza dane, można znaleźć w tym miejscu- https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy

Zakaz zamieszczania treści niedozwolonych

Niedozwolone jest zamieszczanie na Blogu, w szczególności w komentarzach treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, a także treści marketingowych, w tym reklam. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiej treści lub uniemożliwienia do niej dostępu w razie powzięcia wiadomości o jej zamieszczeniu na Blogu. Administrator oświadcza jednocześnie, iż nie monitoruje treści Bloga i nie posiada wiadomości o wszystkich publikowanych na nim komentarzach.

Prawo autorskie

Jeżeli nie wskazano inaczej, prawa autorskie do tekstów publikowanych na Blogu należą do Administratora. Korzystanie z nich przez osoby trzecie może odbywać się wyłącznie w granicach dozwolonego użytku bądź na zasadach uzgodnionych z Administratorem. Ilustracje użyte na Blogu są wykorzystywane na podstawie licencji udzielanych przez osoby trzecie.

Wymagania techniczne korzystania z Bloga

Dla korzystania z Bloga konieczne jest dysponowanie urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Inte

rnet i poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową, np. Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

Zmiany i aktualizacja Polityki prywatności

W zależności od potrzeb Administrator może aktualizować Politykę prywatności. Zmieniona Polityka prywatności zostanie zamieszczona na Blogu.

Ostatnie zmiany: wrzesień 2020